Мастер из алергије на лекове

Студирај мастер из сталне обуке из алергије на лекове. Магистарски степен из алергије на лекове на Универзитету Андалузије има за циљ да специјализује здравствене раднике у субспецијалитету алергије на лекове. Студенти ће стећи знања о механизмима укљученим у алергије на лекове, њиховим врстама и вештинама управљања.

  • Стицање знања о врстама алергије на лекове и њиховим диференцијалним карактеристикама
  • Стицање знања о патофизиологији алергијских реакција на лекове
  • Стицање вештина у правилној идентификацији и дијагностици алергија на лекове
  • Стицање вештина за правилно лечење алергија на лекове у клиничкој пракси.

Наставни план и програм мастера доживотног учења алергије на лекове је следећи:

ОПИС ПЛАНА СТУДИЈА

a. БРОЈ БОДОВА ECTS

Oбавезни: 60 (укључујући)

Изборни: 0

Мастер рад: 12

Пракса

Куликурални: 0

Ван куликуларни: 0

b. НАСТАВНА СТРУКТУРА (расподела плана студија у ЕСПБ, по модулима и

материје/предмети)

Модул и

координатор

теме

Предмети који

се састоје од

Nº ECTS

уживо

Nº ECTS

виртуални

МОДУЛ 1.- ОПШТИ ПОДАЦИ И МЕХАНИЗМИ УКЉУЧЕНИ У АЛЕРГИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ НА ЛЕКОВЕ: ИМУНОЛОШКЕ, НЕИМУНОЛОШКЕ И ГЕНЕТСКО.

(9 ECTS)

ПРЕДМЕТ 1.- ОПШТИ ПОЈМОВИ И ЕПИДЕМИОЛОГИЈА АЛЕРГИЈСКИХ РЕАКЦИЈА НА ЛЕКОВЕ.

ТЕМА 1`: Дефиниција и класификација алергијских реакција на лекове.

0

1

José Luis de la Fuente

Madero

ТЕМА 2: Епидемиологија алергијских реакција на лекове.

0

1

ТЕМА 3: Фактори ризика за алергијске реакције на лекове.

0

1

ТЕМА 2.-

TEMA 4: Механизми

0

2

ФИЗИОПАТОЛОГИЈА

општа у реакцијама

АЛЕРГИЧНЕ РЕАКЦИЈЕ НА

посредовано ИгЕ. Теорија

ЛЕКОВА.

хаптен.

TEMA 5: Општи механизми у реакцијама

мере у ћелијама Т.

0

1

TEMA 6: Општи механизми у реакцијама мереним по механизмима

анти имунолошки.

0

1

ПРЕДМЕТ 3.- ГЕНЕТИЧКЕ ОСНОВЕ РЕАКЦИЈА НА ЛЕКОВЕ.

TEMA 7: Фармакогеномика (1): Генетске основе алергијских реакција на лекове.

0

1

TEMA 8: Фармакогеномика (ИИ): Генетске основе реакција на лекове посредоване неимунолошким механизмима.

0

1

МОДУЛ 2:

ТЕМА 1.-

TEMA 1: Mанифестације

0

2

КЛИНИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ АЛЕРГИЈСКИХ РЕАКЦИЈА НА ЛЕКОВЕ.

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

КЛИНИЧКЕ РЕАКЦИЈЕ ПОСРЕДОВАНЕ ИМУНОЛОШКИМ МЕХАНИЗМИМА.

клиничке реакције

одмах.

(5 ECTS)

María José Torres Jaén

TEMA 2:Клиничке манифестације нетренутних реакција.

0

1

TEMA 3: Клиничке манифестације тешких кожних реакција.

0

1

ТЕМА 2.-

TEMA 4: Maнифестације

0

1

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

клиничке реакције

Клинике

мерене по механизмима

Реакције мера

анти имунолошки.

ЗА МЕХАНИЗМЕ АНТИ

ИМУНОЛОШКЕ.

МОДУЛ 3: ОПШТЕ ОСНОВЕ ДИЈАГНОСТИКОВАЊА АЛЕРГИЈСКИХ РЕАКЦИЈА НА ЛЕКОВЕ.

(5 ECTS) Juan José Sánchez Luque

ПРЕДМЕТ 1.- ПОЧЕТНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ ПРИСТУП АЛЕРГИЈСКИМ РЕАКЦИЈАМА НА ЛЕКОВЕ.

TEMA 1: Клиничка историја.

0

1

TEMA 2: кожни тестови

0

2

ПРЕДМЕТ 2.- КОМПЛЕКСНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ У АЛЕРГИЈСКИМ РЕАКЦИЈАМА НА ЛЕКОВЕ.

TEMA 3: Метода ин витро.

0

1

TEMA 4: Тест контроле.

0

1

MОДУЛ 4:

ТЕМА 1.-АСПЕКТИ

TEMA 1: Aнтибиотици

2

СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ

РЕАКЦИЈА

КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЗА

АЛЕРГИЧНЕ РЕАКЦИЈЕ НА АНТИБИОТИКЕ.

Бета-лактами.

АЛЕРГИЈЕ НА

ЛЕКОВЕ.

(12 ECTS)

María José Torres Jaén

TEMA 2: Aнтибиотици

хинолони.

0

1

TEMA 3: Oстали антибиотици.

0

1

MATERIA 2.- AСПЕКТИ

TEMA 4: Против упала

0

2

КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЗА

анти стероидни.

АЛЕРГИЧНЕ РЕАКЦИЈЕ НА

ЛЕКОВЕ КОЈИ НИСУ

АНТИБИОТИЦИ.

TEMA 5: Mедикација

перианестетика.

0

1

TEMA 6: Мере

радиолошких контраста.

0

1

TEMA 7:Хемо терапија.

0

2

TEMA 8: Tерапије

биолошке.

0

1

TEMA 9: Oстали лекови.

0

1

MОДУЛ 5:

MATERIA 1.- ПРЕВЕНЦИЈА

TEMA 1: Превенција базирана на

0

2

ТЕРАПИЈИ

ЕГЗИСТЕНЦИЈЕ

АЛТЕРНАТИВА.

унакрсна реактивност.

РЕАКЦИЈА

АЛЕРГИЈЕ НА

ЛЕКОВЕ.

(6 ECTS)

Juan José Sánchez Luque

MATERIA 2.- СИСТЕМАТСКА ДЕСЕНСИТИЗАЦИЈА.

TEMA 2: Десензибилизација у реакцијама.

0

2

TEMA 3: Десензибилизација у не-непосредним реакцијама и посредована неспецифичним механизмом.

0

1

TEMA 4: Фармакогеномика (3): Генетске основе фармаколошких третмана

персонализоване.

0

1

MОДУЛ 6:

ТЕМА 1.- КОРИШЋЕЊЕ

TEMA 1: Aлергија на лекове

0

1

ИСТРАЖИВАЊЕ, ИНОВАЦИЈА И АСПЕКТИ

НЕЖЕЉЕНЕ РЕАКЦИЈЕ

ЛЕКОВА У РАЗЛИЧИТИМ ОБЛАСТИМА.

у детињству.

СПЕЦИЈАЛНЕ У

РЕАКЦИЈАМА

АЛЕРГИЈЕ НА

ЛЕКОВЕ.

(11 ECTS)

José Luis de la Fuente

Madero

TEMA 2: Алергија на лекове и услуге Хитне.

0

1

TEMA 3: Алергија на лекове прве помоћи.

0

1

TEMA 4: Aлергије на лекове приватног лечења.

0

1

TEMA 5: Медицинско-правни аспекти у приступу алергији на лекове.

0

2

TEMA 6: Етички и деонтолошки аспекти у приступу алергији на лекове.

0

1

ТЕМА 2.-

TEMA 7: Истраживање

0

1

ИСТРАЖИВАЊЕ.

основно, клиник и преводи

КОМУНИКАЦИЈА И

у алергији на лекове.

ОБУЧАВАЊЕ.

ТЕМА 8: Откривање и комуникација код алергије на лекове.

0

2

TEMA 9: Формација, привлачење и акредитација

у алергијама на лекове.

0

1

  • Универзитетска квалификација која омогућава бављење медицином (диплома или диплома)
  • Звање специјалисте за алергологију у случају Шпаније или његов еквивалент у другим земљама

Овај магистарски степен ће вас припремити за специјалност или субспецијалност Мастер у доживотном учењу алергије на лекове. Научићете практичне и теоријске вештине које ће вас унапредити као здравственог радника специјализованог за алергије на лекове.

Више информација

Алергија на лекове је специјализована обука, намењена породичним лекарима интернистима и алерголозима који имају честе контакте са пацијентима. То је комплексна обука, јер је алергија на храну и лекове болест која захтева свеобухватан приступ из мултидисциплинарног угла.

Проактивни приступ дијагностици алергија има велики утицај на здравствени систем и требало би да буде стратегија за програме оптимизације употребе антимикробних средстава. Ако желите да се обучавате у овом сектору, препоручујемо вам да стекнете диплому магистра из области алергије на лекове.

Ако желите да стекнете диплому магистра из области сталне обуке из области алергије на лекове, можете нас контактирати преко нашег ЦРМ-а.

Мастер алергије на лекове
ПОЈЕДИНОСТИ
Врста титуле

Својствена титула

Група

Науке о здрављу

Модалитети

Виртуелно

Језик

Шпански

ECTS

60 ECTS

Зграда факултета

Технологика (Малага)