Diploma e Specializimit në Psikologji Juridike

psicología forense

Ai është duke studiuar Diplomën e Specializimit në Psikologji Juridike në Universitetin Ndërkombëtar të Andaluzisë. Program studimi online, 30 ECTS dhe në spanjisht. Kërkoni informacion!