Koulutus – Kaupungin jälkeen

after the city

Kurs trajnimi- Pas qytetit në Universitetin Ndërkombëtar të Andaluzisë. Mësohet në anglisht. La importancia de las nuevas ciudades en Europa.

Diplomë Master në Teknologji Mjedisore

Teknologji mjedisore

Ai është duke studiuar Master në Teknologjinë e Mjedisit në Universitetin Ndërkombëtar të Andaluzisë. Program online prej 60 ECTS dhe në spanjisht. Kërkoni informacion!

Diploma e Specializimit në Energjinë Dixhitale

Specializimi në Energjinë Dixhitale

Studimi i Diplomës së Specializimit në Energjinë Dixhitale në Universitetin Ndërkombëtar të Andaluzisë. Programi i studimit me kohë të pjesshme, 60 ECTS në spanjisht dhe anglisht. Kërkoni informacion!

Master i Trajnimit të Përhershëm në DLT dhe Blockchain

Master në Blockchain

Master i Trajnimit të Përhershëm në DLT dhe Blockchain Master i Trajnimit të Përhershëm në DLT dhe Blockchain. Masteri në DLT dhe Blockchain i Universitetit të Andaluzisë synon të mësojë themelet teknologjike të Evropës, duke ndërmarrë koncepte të tilla si teknologjia e librave të shpërndarë, e quajtur DLT (Distributed-Ledger Technology) si dhe zinxhiri i blloqeve […]