Universidad Internacional de Andalucía

Po kërkoni studime pasuniversitare? A po mendoni të studioni një master? Pavarësisht nëse jeni student kombëtar apo ndërkombëtar, në motorin e kërkimit për Universitetin Ndërkombëtar të Andaluzisë (UNIA)do të gjeni opsione në të gjitha fushat e studimit.

Universidad
Studioni në Sevilla

jetoni një përvojë

Nëse jeni student ndërkombëtar ose vendas, studimi në Andaluzi është mjaft përvojë. Campus: Sevilla, Jaén, Málaga & Cádiz.

Studioni në Universitetin Ndërkombëtar të Andaluzisë (Universidad Internacional de Andalucía)

Studimi në Universitetin Ndërkombëtar të Andaluzisë ju ofron një sfond të fortë akademik përmes studimeve të tij pasuniversitare që synojnë profile profesionale shumë të ndryshme.

Studioni në Universitetin Ndërkombëtar të Andaluzisë (Universidad Internacional de Andalucía)

Fundamentals of DSLR Photography

Kualifikimet pasuniversitareqë mësohen në Universidad Internacional de Andalucía janë: Master në të mësuarit gjatë gjithë jetësdhe diplomë specializimi.