Majster stáleho výcviku v klinickom ultrazvuku

Študuje Master of Permanent Training in Clinical Ultrasound na International University of Andalusia. Program zmiešaného vzdelávania, 60 kreditov ECTS a v španielčine. Požiadajte o informácie!