Diploma de Experto en Violencia Sexual

Փորձագետի դիպլոմ խաղաղության ժամանակ սեռական բռնության և զինված հակամարտությունների համատեքստերում. զոհերի կանխարգելում, իրավական կարգավորում և վերականգնում ՄԱԿ-ում:

Սեռական բռնության փորձագետի դիպլոմ UNIA-ում: Ուսումնասիրեք այս առցանց ուսուցման եղանակը:

Leer más »