Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների հետազոտությունների համար տվյալների վերլուծության տեխնիկայի մագիստրոս ցմահ ուսուցման ոլորտում UIA-ում:

Դասընթացը Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների հետազոտությունների համար տվյալների վերլուծության տեխնիկայի մագիստրոս ցմահ ուսուցման ոլորտում UIA-ում: Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների հետազոտությունների համար տվյալների վերլուծության տեխնիկայի մագիստրոս ցմահ ուսուցման ոլորտում UIA-ում: որ Անդալուսիայի համալսարան նպատակ ունի հասկանալ նոր տեխնոլոգիաները՝ որպես հումանիտար և սոցիալական գիտությունների ոլորտում հետազոտությունների ռեսուրսներ:

  • Տարբեր հետազոտական ​​մեթոդոլոգիաներ օգտագործելու ունակություն, որոնք համատեղում են ավանդական մեթոդները թվային հումանիտար գիտությունների գործիքների հետ:
  • Տվյալների վերլուծության տեխնիկայի կիրառման միջոցով հումանիստական ​​առարկաների բարդ երևույթները վերլուծելու ունակություն, որոնք թույլ են տալիս GIS:
  • Հիմնական հղման համակարգերի տիրույթը:
  • Աշխարհագրական տեղեկատվության օգտագործման և գտնվելու վայրի տիրույթը:
  • Վիճակագրական արդյունքները սինթեզելու և հասկանալու ունակություն
  • Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների ոլորտներում կիրառվող հիմնական վիճակագրական տեխնիկայի իմացություն:
  • Անվճար վիճակագրական ծրագրակազմ աշխատելու ունակություն:
  • GIS գործիքներին տիրապետելու ունակություն, աշխարհագրական տեղեկատվության նախագծման, կառավարման և շահագործման համար, որոնք թույլ են տալիս TIG լուծումներ տարածական վերլուծության մեջ:

Հումանիտար և սոցիալական գիտություններում հետազոտությունների համար տվյալների վերլուծության տեխնիկայի ցկյանս ուսուցման մագիստրոսի ուսումնական պլանը հետևյալն է.

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ECTS ՎԱՐԿԵՐԻ ԹԻՎ

Պահանջվում է:

Ընտրովի առարկաներ:

Վերջնական աշխատանք.

Արտաքին պրակտիկա

48

0

12

Ուսումնական պլան:

Արտադասարանական ծրագրեր.

6.2 ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ (ուսումնական պլանի բաշխում ECTS կրեդիտներով՝ ըստ մոդուլի և առարկաների/առարկայականների)

Մոդուլ

Մոդուլի համակարգող

Այն ընդգրկող առարկաներ/առարկաներ

Nº ECT S

presen

ci ales

ECTS

virtual es

I.- ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ.

DR. ANTONIO GARRIDO ALMONACID

1.- Հետազօտութիւններ հումանիտար եւ հասարակական գիտութիւններում. Թվային հումանիտար գիտությունների ապագան. DRA. MARÍA MARCOS COBALEDA. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

2.- Աշխարհագրական տեղեկատվություն. հայեցակարգ և մատչելիություն: DR. ANTONIO GARRIDO ALMONACID. UNIVERSIDAD DE JAÉN.

3.- Հումանիտար և հասարակական գիտություններին կիրառվող վիճակագրությունը. Dr. FRANCISCO JAVIER

12

ESQUIVEL SANCHEZ. UNIVERSIDADDE GRANADA

II.- ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ

DR. MANUEL A. UREÑA CÁMARA

4.- Տարածական վերլուծություն՝ օգտագործելով աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր: DR. EMILIO MOLERO MELGAREJO. UNIVERSIDAD DE GRANADA.

5.- Տարածական վիճակագրութիւն. DR. MANUEL UREÑA CÁMARA. UNIVERSIDAD DE JAÉN.

6.- Learning Machine. DR. ALFREDO PÉREZ MORALES. UNIVERSIDAD DE MURCIA

12

III.- ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

DR. NORAT ROIG TIERNO

7.- Մատենաչափական մեթոդոլոգիաներ և որակական տվյալների իմաստային վերլուծություն. DRA. ALICIA MAS TUR. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.

8.- Ցանցերի եւ բարդ համակարգերի վերլուծութիւն. DRA. NURIA RODRÍGUEZ ORTEGA. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

9.- Որակական համեմատական ​​վերլուծություն (QCA): DR. NORAT ROIG ՄՐՑՈՒՅԹ. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

12

IV.- ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

DR. MANUEL ARCILA GARRIDO

10.- Թեմատիկ քարտեզագրություն. DR. MANUEL ARCILA GARRIDO. UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

11.- Աշխարհագրական տեղեկատվության վիզուալացում, վերլուծություն և հրապարակում WEB-ում: DR. ALEJANDRO CORTIÑAS ÁLVAREZ Y DR. TIRSO VARELA RODEIRO. UNIVERSIDADE DA CORUÑA

12.- Գեովիզուալիզացիայի տեխնիկա՝ 3D և մուլտիմեդիա քարտեզագրություն: DR. GERMAN SÁNCHEZ DÍAZ. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES.

12

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

(Ի լրումն այն ամենի, ինչը նպատակահարմար է համարվում այս բաժնում նշել, խառը կամ վիրտուալ ծրագրերի դեպքում, պետք է ներառվի այն ամենը, ինչ կապված է վիրտուալ ուսուցման-ուսուցման մեթոդաբանության հետ՝ նշելով ռեսուրսների տեսակը, որոնք ակնկալվում են դիտարկել ծրագրի համար։ յուրաքանչյուր մոդուլի/առարկայի սովորելը և եթե արդեն ունեք

սեփական վիրտուալացված նյութեր կամ թվային ձևաչափով, ուսումնական աջակցություն, մոդուլային ուսուցման հաջորդականություն, առցանց գնահատման համակարգ և այլն):

  • Համալսարանի աստիճան կամ համարժեք (օտարերկրյա ուսանողների համար) մագիստրոսի կոչում ստանալու հնարավորություն ունենալու համար:

Այս մագիստրոսի կոչումը կնախապատրաստի ուսանողին հումանիտար և սոցիալական գիտություններում հետազոտություններ իրականացնելու համար: Սա կօգնի ձեզ պոտենցիալ դոկտորական, ակադեմիական հաստատություններում, ինչպես նաև մասնավոր հատվածի հմտությունների առումով:

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Գործիքների միջոցով դուք կսովորեք փոխանցել մեծ ծավալի տվյալներ՝ նրանց միջև հարաբերություններ հաստատելով փոքր և մեծ մասշտաբով: Այս տվյալներով նոր վարկածներ կձևակերպվեն։ Տվյալների վերլուծության տեխնիկայի մագիստրոսը մեծ ուշադրություն է դարձնում թվային գործիքների օգտագործմանը, որոնք թույլ են տալիս վիճակագրական, ցանցային, քանակական կամ որակական վերլուծություն, ինչպես նաև գրաֆիկների և դիագրամների ստեղծում:

Մագիստրատուրայի բովանդակությունը կսկսվի տեսական շրջանակից, որը թույլ է տալիս ուսանողներին հասկանալ այս տեխնիկայի գործառնությունը և դրանց օգտակարությունը՝ ներկայացնելով հետազոտական ​​նախագծերում կիրառվող դրանց տարբեր գործառույթների կոնկրետ օրինակներ՝ համակցված կարևոր գործնական մասի հետ, որը թույլ է տալիս նրանց կարգավորել դրանք: նոր գործիքներ և կիրառեք դրանք ձեր սեփական հետազոտության մեջ:

Հարկ է նշել, որ հումանիտար և սոցիալական գիտությունների հետազոտությունների համար տվյալների վերլուծության տեխնիկայի մշտական ​​ուսուցման մագիստրոսի կոչում ունի Իսպանախոս թվային հումանիտար գիտությունների միջազգային ընկերության (HDH) մասնակից կազմակերպությունը:

Եթե ​​ցանկանում եք մագիստրոսի կոչում ստանալ հումանիտար և սոցիալական գիտությունների ոլորտում տվյալների վերլուծության տեխնիկայի մշտական ​​ուսուցման ոլորտում, կարող եք կապվել մեզ հետ մեր CRM-ի միջոցով:

Տվյալների վերլուծության տեխնիկայի մագիստրոս
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ուսումնասիրության տեսակը

Սեփական կոչում

Գիտելիքի ոլորտ

Արվեստ և հումանիտար և սոցիալական և իրավական գիտություններ

Մոդալություն

Վիրտուալ

Իդիոմ

Español

ECTS

60 ECTS

Համալսարան

Baeza (Jaén)