Արհեստական ​​ինտելեկտի և ավտոմատ ուսուցման շարունակական վերապատրաստման մագիստրոսի կոչում Անդալուսիայի միջազգային համալսարանում:

Դասընթացը Արհեստական ​​ինտելեկտի և ավտոմատ ուսուցման շարունակական վերապատրաստման մագիստրոսի կոչում Անդալուսիայի միջազգային համալսարանում: Արհեստական ​​ինտելեկտի վարպետ որ Անդալուսիայի համալսարան նպատակ ունի տրամադրել գիտելիքներ և հմտություններ՝ հիմնված լուծումների հայեցակարգի և մշակման համար Inteligencia Artificial (IA) առավել համապատասխան ոլորտներում, հստակ մասնագիտական ​​ուղղվածությամբ մի ոլորտի համար, որտեղ այս տեխնոլոգիաների մասնագետների աշխատուժի կարիքները շատ բարձր են:

  • Արհեստական ​​ինտելեկտի հետ կապված իրական խնդիրների վրա ձեռք բերված գիտելիքները կիրառելու կարողություն։
  • Համակարգչային այլ առարկաների գիտելիքներն ու ըմբռնումը բազմապրոֆիլ և/կամ միջազգային համատեքստերում կիրառելու և ինտեգրելու կարողություն՝ արհեստական ​​ինտելեկտի տեսանկյունից լուծումներ տալով։
  • Տվյալների գիտության տեխնիկան օգտագործելու կարողություն՝ նոր հարաբերություններ ձեռք բերելու և հետազոտական ​​խնդիրների կամ կազմակերպչական գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու և որոշումների կայացմանն աջակցելու համար:
  • Տվյալների գիտության նոր կիրառություններ հետազոտելու, նախագծելու, ներդրելու համար ինժեներական սկզբունքները և ժամանակակից համակարգչային տեխնոլոգիաները օգտագործելու ունակություն:
  • Արհեստական ​​ինտելեկտի ոլորտներում տեղեկատվություն ստանալու, փորձերի նախագծման և արդյունքների մեկնաբանման կարողություն:

Արհեստական ​​բանականության և մեքենայական ուսուցման շարունակական վերապատրաստման մագիստրոսի ուսումնական պլանը հետևյալն է.

6. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

6.1 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ECTS ՎԱՐԿԵՐԻ ԹԻՎ

Պարտադիր՝ 48

Ընտրովի` 0

Վերջնական աշխատանք՝ 12

Արտաքին պրակտիկա

Ուսումնական ծրագրեր՝ 0

Արտադպրոցական՝ 0

6.2 ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ (ուսումնական պլանի բաշխումը ECTS կրեդիտներով՝ ըստ մոդուլի և

առարկաներ/առարկաներ)

Մոդուլ

Coordinador/a del módulo

Այն ընդգրկող առարկաներ/առարկաներ

Վիրտուալ ECTS-ների քանակը

Տվյալների գիտության ներածություն

Dra. Amelia Zafra Gómez

Ծրագրավորում արհեստական ​​ինտելեկտի կիրառման համար

4

Նախամշակում, դասակարգում և ռեգրեսիա

4

Կլաստերավորում, ասոցիացիա և անոմալիաներ

4

Խորը ուսուցման հիմունքներ

3

Ընդլայնված տվյալների գիտություն

Dr. Cristóbal J. Carmona del Jesus

Տվյալների գիտության առաջադեմ մոդելներ

4

Տվյալների հոսքերի և ժամանակավոր տվյալների ուսուցում: Aplicaciones

4

Խորը ուսուցում. առաջադեմ մոդելներ

5

Սոցիալական մեդիա հանքարդյունաբերություն

4

Հավելվածներ և նոր միտումներ

Dra. María Victoria Luzón

Մեծ տվյալներ, գաղտնիություն և ամբողջականություն

6

ՃԱԿԱՏԱԳԻՐ. Արդարություն, հետագծելիություն, թափանցիկություն և էթիկա արհեստական ​​ինտելեկտում

4

Իրական հավելվածներ, բիզնես միտումներ և մարտահրավերներ

6

6.3 ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

(Ի լրումն այն ամենի, ինչը նպատակահարմար է համարվում այս բաժնում նշել, խառը կամ վիրտուալ ծրագրերի դեպքում, պետք է ներառվի այն ամենը, ինչ վերաբերում է վիրտուալ ուսուցման-ուսուցման մեթոդաբանության խնդիրներին, նշելով ռեսուրսների տեսակը, որոնք ակնկալվում են հաշվի առնել ծրագրի համար: յուրաքանչյուր մոդուլի/առարկայի ուսուցում, և եթե արդեն ունեք ձեր սեփական նյութերը վիրտուալացված կամ թվային ձևաչափով, ուսուցողական աջակցություն, մոդուլային ուսուցման հաջորդականություն,

ցանցի գնահատում և այլն)  • Համալսարանի աստիճան կամ համարժեք

Արհեստական ​​ինտելեկտի մագիստրոսի հետ դուք կկարողանաք դիմել այնպիսի պաշտոնների համար, ինչպիսիք են Տվյալների հանքարդյունաբերության խորհրդատու, տվյալների գիտնական, մեքենայական ուսուցման գիտնական, NLP խորհրդատու (բնական լեզվի մշակման փորձագետ), արհեստական ​​ինտելեկտի ինժեներ / մեքենայական ուսուցման ինժեներ, արհեստական ​​բանականության ղեկավար ( CAIO) կամ AI մշակող, ի թիվս այլոց:

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Արհեստական ​​ինտելեկտը (AI) ավելի ու ավելի շատ է ներկայանում այսօր։ Ավելի ու ավելի շատ ընկերություններ և կազմակերպություններ շահագրգռված են կիրառել այս տեխնոլոգիան՝ բարելավելու իրենց բիզնես գործընթացների արդյունավետությունն ու արդյունավետությունը: Ներկայումս պահվող տեղեկատվության մեծ քանակությունը պահանջում է ավտոմատացման, տվյալների վերլուծության ճշգրտության և արագության մասնագիտացված տեխնիկայի օգնություն:

Իր հերթին Տվյալների գիտությունը կարգապահություն է, որը վերջերս է առաջացել՝ ի պատասխան մեծ քանակությամբ տեղեկատվության հետ աշխատելու անհրաժեշտության, և որը հնարավորություն է տալիս ձեռք բերել, մշակել, մոդելավորել, կառուցել, պահել, տարածել, կառավարել, պատկերացնել և վերլուծել։ Տարբեր բնույթի և ծագման տվյալների հսկայական ծավալներ

Ծրագրի նպատակն է վերապատրաստել մասնագետներին՝ հասկանալու Արհեստական ​​ինտելեկտի առկա ամենաարդիական մեթոդներն ու մեթոդները և կիրառել դրանք՝ համապատասխան լուծումներ մշակելու տարբեր տեսակի խնդիրների համար, որոնց նրանք կարող են հանդիպել:

Նշենք, որ Արհեստական ​​ինտելեկտի մագիստրոսն ունի Անդալուզիայի Տվյալների գիտության և հաշվողական ինտելեկտի ինստիտուտի մասնակից կառույցը, ինչպես նաև Air-Andalusia Digital Innovation Hub-ը:

Եթե ​​ցանկանում եք մագիստրոսի կոչում ստանալ արհեստական ​​բանականության և մեքենայական ուսուցման շարունակական վերապատրաստման ոլորտում, կարող եք կապվել մեզ հետ մեր CRM-ի միջոցով:

Արհեստական ​​ինտելեկտի վարպետ
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ուսումնասիրության տեսակը

Սեփական կոչում

Գիտելիքի ոլորտ

Ճարտարագիտություն և ճարտարապետություն

Մոդալություն

միախառնված

Իդիոմ

Español e Inglés

ECTS

60 ECTS

Համալսարան

La Cartuja (Sevilla)