Máster de Formación Continua en Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático

Je v Magisterský titul v oboru umělé inteligence a strojového učení. Stránky Magisterské studium umělé inteligence o Andaluská univerzita si klade za cíl poskytnout znalosti a dovednosti pro koncepci a vývoj řešení na základě Umělá inteligence (AI) v nejvýznamnějších odvětvích s jasným odborným zaměřením pro odvětví, kde je potřeba pracovních sil pro tyto technologie velmi vysoká.

  • schopnost aplikovat získané znalosti na skutečné problémy související s umělou inteligencí.
  • Schopnost aplikovat a integrovat znalosti a porozumění jiným počítačovým oborům v multidisciplinárním a/nebo mezinárodním kontextu a poskytovat řešení z pohledu umělé inteligence.
  • Schopnost používat techniky datové vědy k odvozování nových vztahů a poskytování informací o výzkumných problémech nebo organizačních procesech a podpoře rozhodování.
  • Schopnost využívat inženýrské principy a moderní počítačové technologie k výzkumu, návrhu a implementaci nových aplikací datové vědy.
  • Schopnost získávat informace, navrhovat experimenty a interpretovat výsledky v oblasti umělé inteligence.

Učební plán navazujícího magisterského studia umělé inteligence a strojového učení je následující:

6. POPIS UČEBNÍHO PLÁNU

6.1 POČET CELKOVÝCH KREDITŮ ECTS

Povinné: 48

Volitelně: 0

Závěrečná práce: 12

Externí stáže

Kurikulární: 0

Mimoškolní: 0

6.2 STRUKTURA KURZU (rozdělení studijního plánu v kreditech ECTS, podle modulů a ročníků, podle modulů a ročníků)

předměty/předměty)

Modul

Koordinátor modulu

Předměty/předměty, které ji tvoří

Počet virtuálních ECTS

Úvod do datové vědy

Dra. Amelia Zafra Gómez

Programování pro aplikace umělé inteligence

4

Předzpracování, klasifikace a regrese

4

Shlukování, asociace a anomálie

4

Základy hlubokého učení

3

Pokročilá datová věda

Dr. Cristóbal J. Carmona del Jesus

Pokročilé modely datové vědy

4

Učení pro datové toky a časové údaje. Aplikace

4

Hluboké učení: pokročilé modely

5

Vytěžování sociálních médií

4

Aplikace a nové trendy

Dra. María Victoria Luzón

Hromadné údaje, soukromí a integrita

6

FATE: Spravedlnost, sledovatelnost, transparentnost a etika v AI

4

Skutečné aplikace, obchodní trendy a výzvy

6

6.3 METODIKA VÝUKY

(Kromě toho, co se považuje za vhodné uvést v této části, by v případě smíšených nebo virtuálních programů mělo být zahrnuto vše, co souvisí s otázkami metodiky virtuální výuky a učení, s uvedením typu zdrojů, které se předpokládají pro výuku jednotlivých modulů/předmětů, a zda již existují virtuální nebo digitální materiály, podpora tutoriálů, modulární výukové sekvence, výukový systém atd.).

hodnocení sítě atd.)  • Vysokoškolské nebo rovnocenné vzdělání

S titulem Master in Artificial Intelligence se budete moci ucházet mimo jiné o pozice Data Mining Consultant, Data Scientist, Machine Learning Scientist, NLP Consultant (expert na zpracování přirozeného jazyka), Artificial Intelligence Engineer / Machine Learning Engineer, Head of Artificial Intelligence (CAIO) nebo AI Developer.

Další informace

Umělá inteligence (AI) je v dnešní době stále více přítomná. Stále více společností a organizací se zajímá o využití této technologie ke zlepšení efektivity a účinnosti svých obchodních procesů. Vzhledem k velkému množství informací, které se v současnosti ukládají, je nutné používat specializované techniky pro automatizaci, přesnost a rychlost analýzy dat.

Datová věda je obor, který vznikl v nedávné době jako reakce na potřebu pracovat s velkým množstvím informací a který umožňuje získávat, zpracovávat, modelovat, strukturovat, ukládat, distribuovat, spravovat, vizualizovat a analyzovat obrovské objemy dat různého charakteru a původu.

Cílem programu je vyškolit odborníky, aby porozuměli nejdůležitějším stávajícím metodám a technikám umělé inteligence a použili je k vývoji vhodných řešení různých typů problémů, kterým mohou čelit.

Je třeba poznamenat, že na magisterském studiu umělé inteligence se podílí Andaluský institut datové vědy a počítačové inteligence a také digitální inovační centrum Air-Andalusia.

Pokud chcete získat titul Master of Continuing Education in Artificial Intelligence and Machine Learning, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho CRM.

Magisterské studium umělé inteligence
VLASTNOSTI
Typ studie

Vlastní stupeň

Oblast znalostí

Inženýrství a architektura

Modalita

Polopřítomnost

Jazyk

Španělština a angličtina

ECTS

60 ECTS

Kampus

La Cartuja (Sevilla)