Master celoživotního vzdělávání v oblasti lékových alergií

Cílem magisterského studia v oboru lékové alergie na Andaluské univerzitě je specializovat zdravotnické pracovníky v podoboru lékové alergie. Studenti získají znalosti o mechanismech vzniku lékových alergií, jejich typech a dovednostech jejich zvládání.

  • Získání znalostí o typech lékových alergií a jejich diferenciálních charakteristikách.
  • Získání znalostí o patofyziologii alergických reakcí na léčiva.
  • Získání dovedností v oblasti správné identifikace a diagnostiky lékových alergií.
  • Získání dovedností pro vhodnou léčbu lékových alergií v klinické praxi.

Učební plán magisterského studia celoživotního vzdělávání v oboru lékové alergie je následující:

POPIS UČEBNÍHO PLÁNU

a. POČET KREDITŮ ECTS

Povinné: 60 (včetně závěrečné práce)

Volitelně: 0

Závěrečná práce: 12

Externí stáže

Kurikulární: 0

Mimoškolní: 0

b. STRUKTURA STUDIA (rozdělení studijního plánu v kreditech ECTS, na modul a rok).

předměty/předměty)

Modul a

Koordinátor

Předměty

Subjekty, které

líčení

Počet ECTS

osobní setkání

Počet ECTS

virtuální

OBECNÉ RYSY A MECHANISMY SOUVISEJÍCÍ S ALERGICKÝMI REAKCEMI NA LÉKY: IMUNOLOGICKÉ, NEIMUNOLOGICKÉ A GENETICKÉ.

(9 ECTS)

OBECNÉ POJMY A EPIDEMIOLOGIE ALERGICKÝCH REAKCÍ NA LÉKY.

TÉMA 1: Definice a klasifikace alergických reakcí na léky.

0

1

José Luis de la Fuente

Madero

TÉMA 2: Epidemiologie alergických reakcí na léky.

0

1

TÉMA 3: Rizikové faktory alergických reakcí na léky.

0

1

MATERIA 2.-

TÉMA 4: Mechanismy

0

2

PATOFYZIOLOGIE

obecné reakce

ALERGICKÉ REAKCE NA

zprostředkované IgE. Teorie

FARMAKOTIKA.

hapteno.

TÉMA 5: Obecné mechanismy v reakcích

Zprostředkované T-buňkami.

0

1

TÉMA 6: Obecné mechanismy v mechanicky zprostředkovaných reakcích

neimunologické.

0

1

PŘEDMĚT 3.- GENETICKÝ ZÁKLAD LÉKOVÝCH REAKCÍ.

TÉMA 7: Farmakogenomika (I): Genetický základ alergických reakcí na léky.

0

1

TÉMA 8: Farmakogenomika (II): Genetický základ lékových reakcí zprostředkovaných neimunologickými mechanismy.

0

1

modul 2:

MATERIA 1.-

TÉMA 1: Projevy

0

2

KLINICKÉ PROJEVY ALERGICKÝCH REAKCÍ NA LÉKY.

PROJEVY

KLINICKÉ REAKCE ZPROSTŘEDKOVANÉ IMUNITNÍMI MECHANISMY.

klinické reakce

ihned.

(5 ECTS)

María José Torres Jaén

TÉMA 2: Klinické projevy bezprostředních reakcí.

0

1

TÉMA 3: Klinické projevy závažných kožních reakcí.

0

1

MATERIA 2.-

TÉMA 4: Projevy

0

1

PROJEVY

klinické reakce

KLINIKY

zprostředkované mechanismy

ZPROSTŘEDKOVANÉ REAKCE

neimunologické.

JINÝMI MECHANISMY NEŽ

IMUNOLOGICKÉ..

MODUL 3: OBECNÉ ZÁKLADY DIAGNOSTIKY ALERGICKÝCH REAKCÍ NA LÉKY.

(5 ECTS) Juan José Sánchez Luque

PŘEDMĚT 1.- POČÁTEČNÍ DIAGNOSTICKÝ PŘÍSTUP K ALERGICKÝM REAKCÍM NA LÉKY.

TÉMA 1: Klinická anamnéza.

0

1

TÉMA 2: Kožní testy.

0

2

KOMPLEXNÍ DIAGNOSTICKÉ TESTY U ALERGICKÝCH REAKCÍ NA LÉKY.

TÉMA 3: Metody in vitro.

0

1

TÉMA 4: Testy řízeného podávání.

0

1

MODUL 4:

PŘEDMĚT 1.- ASPEKTY

TÉMA 1: Antibiotika

2

SPECIFICKÉ ASPEKTY

REAKCE

SPECIFICKÉ PRO

ALERGICKÉ REAKCE NA ANTIBIOTIKA.

Betalaktamy..

ALLERGIC A

DROGY.

(12 ECTS)

María José Torres Jaén

TÉMA 2: Antibiotika

quinolonas.

0

1

TÉMA 3: Další antibiotika.

0

1

PŘEDMĚT 2.- ASPEKTY

TÉMA 4: Protizánětlivé léky

0

2

SPECIFICKÉ PRO

nesteroidní.

ALERGICKÉ REAKCE NA

LÉKY NEJSOU

ANTIBIOTIKA.

TÉMA 5: Léky

perianestezie..

0

1

OTÁZKA 6: Prostředky

radiologický kontrast.

0

1

TÉMA 7: Chemoterapeutika.

0

2

TÉMA 8: Léčba

biologické.

0

1

TÉMA 9: Ostatní drogy.

0

1

modul 5:

PŘEDMĚT 1.- VYHÝBÁNÍ SE

TÉMA 1: Vyhýbání se na základě

0

2

LÉČBA A MANAGEMENT

NA ZÁKLADĚ EXISTENCE

ALTERNATIV.

zkřížená reaktivita.

REAKCE

ALLERGIC A

DROGY.

(6 ECTS)

Juan José Sánchez Luque

PŘEDMĚT 2.- SYSTEMATICKÁ DESENZIBILIZACE.

TÉMA 2: Desenzibilizace při bezprostředních reakcích.

0

2

TÉMA 3: Desenzibilizace u bezprostředních a nespecifických reakcí zprostředkovaných mechanismem.

0

1

TÉMA 4: Farmakogenomika (III): Genetický základ léčby léky

na míru.

0

1

MODUL 6:

PŘEDMĚT 1.- ŘÍZENÍ

TÉMA 1: Léková alergie

0

1

VÝZKUM, INOVACE A INOVAČNÍ ASPEKTY

NEŽÁDOUCÍ REAKCE

K LÉČIVŮM V RŮZNÝCH OBLASTECH.

v dětství.

SPECIÁLNÍ

REAKCE

ALLERGIC A

DROGY.

(11 ECTS)

José Luis de la Fuente

Madero

TÉMA 2: Léková alergie na pohotovosti.

0

1

TÉMA 3: Léková alergie v primární péči.

0

1

TÉMA 4: Léková alergie v soukromé péči.

0

1

TÉMA 5: Lékařsko-právní aspekty v přístupu k lékové alergii.

0

2

TÉMA 6: Etické a deontologické aspekty v přístupu k lékové alergii.

0

1

MATERIA 2.-

TÉMA 7: Výzkum

0

1

VÝZKUM,

základní, klinické a translační

KOMUNIKACE A

u lékové alergie.

VÝUKA.

TÉMA 8: Osvěta a komunikace v oblasti lékové alergie.

0

2

TÉMA 9: Školení, budování kapacit a akreditace

u lékové alergie.

0

1

  • vysokoškolská kvalifikace pro výkon lékařské praxe (bakalářský nebo magisterský titul).
  • Specializovaný titul v oboru alergologie v případě Španělska nebo jeho ekvivalent v jiných zemích.

Tento magisterský obor vás připraví na specializaci nebo dílčí specializaci magisterského oboru Léková alergie. Získáte praktické a teoretické dovednosti, které vás posílí jako zdravotnického pracovníka specializujícího se na lékové alergie.

Další informace

Léková alergie je specializované školení určené pro rodinné lékaře, internisty a alergology, kteří jsou v častém kontaktu s pacienty. Jedná se o komplexní školení, protože alergie na potraviny a léčiva je onemocnění, které vyžaduje komplexní přístup z multidisciplinárního hlediska.

Proaktivní přístup k diagnostice alergií má významný dopad na systém zdravotní péče a měl by být strategií v programech optimalizace používání antimikrobiálních látek. Pokud se chcete vzdělávat v tomto oboru, doporučujeme vám absolvovat magisterské studium celoživotního vzdělávání v oblasti lékových alergií.

Pokud chcete získat titul Master of Continuing Education in Drug Allergy, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho CRM.

Máster en Alergia a Fármacos
VLASTNOSTI
Typ titulu

Vlastní stupeň

Oblast znalostí

Zdravotní vědy

Modalita

online

Jazyk

Angličtina

ECTS

60 ECTS

Kampus

Technologické (Malaga)