Magisterský program celoživotního vzdělávání v oblasti současných studií geopolitiky, ozbrojených konfliktů a mezinárodní spolupráce

Je v Magisterský titul v oboru Současná studia geopolitiky, ozbrojených konfliktů a mezinárodní spolupráce. Stránky Magisterské studium geopolitiky, ozbrojených konfliktů a mezinárodní spolupráce o Andaluská univerzita Cílem je vytvořit si představu o současné společnosti a jejích hlavních výzvách, poznat současnou geopolitickou situaci a její historický rámec a prostřednictvím politik mezinárodní spolupráce předcházet nerovnováze, kterou vytváří sám systém.

  • Specifická schopnost znát a používat kvantitativní a kvalitativní techniky pro interdisciplinární analýzu mezinárodního ekonomického systému, jeho vlivu na geopolitiku v ozbrojených konfliktech, ochranu jednotlivců a skupin a mezinárodní rozvojovou spolupráci.
  • Specifická schopnost znát a získávat informace pro analýzu mezinárodního ekonomického systému, jeho vlivu na geopolitiku v ozbrojených konfliktech, ochranu národů a jednotlivců a mezinárodní spolupráci pro rozvoj z interdisciplinárního hlediska.
  • schopnost analyzovat různé právní, hospodářské, sociální a/nebo kulturní politiky.
  • Schopnost znát a aplikovat teoretické koncepty z různých oborů. Student musí být schopen integrovat znalosti z různých oborů, aby mohl vytvářet názory z transdisciplinární perspektivy.

Učební plán magisterského studia celoživotního vzdělávání v oblasti DLT a blockchainu je následující:

6.1 POČET CELKOVÝCH KREDITŮ ECTS

Povinné: 52 ECTS

Volitelně:

Závěrečný projekt: 8 ECTS

Externí stáže

Kurikulum:

Mimoškolní:

6.2 STRUKTURA KURZU (rozdělení studijního plánu v kreditech ECTS podle modulů a předmětů)

Modul

Koordinátor modulu

Předměty/předměty, které ji tvoří

Počet ECTS

osobní setkání

osobní setkání

Počet virtuálních ECTS

MODUL I: PERSPEKTIVY HEGEMONIE A SOUČASNÉ GLOBÁLNÍ GEOPOLITIKY

Dra. W. Correa

PŘEDMĚT I. ÚVOD DO MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

MATERIA 2 STAV SVĚTOVÉ GEOPOLITIKY

11 ECTS

MATERIA 3. EMANCIPACE V

S.XXI

MODUL II.- NOVÝ

Dra. W. Correa

MATERIA 4. HROZBY

8 ECTS

HROZBY V

VE SPOLEČNOSTI

SPOLEČNOST

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

MODUL III: GEOPOLITIKA, OZBROJENÉ KONFLIKTY A JEJICH ŘEŠENÍ

Dra. Libia Arenal

MATERIA 5. MEZINÁRODNÍ A NEMEZINÁRODNÍ OZBROJENÉ KONFLIKTY

MATERIA 6. INSTITUCE A OCHRANNÉ MECHANISMY

17 ECTS

MATERIA 7. STRATEGIE ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ A BUDOVÁNÍ MÍRU

MODUL IV: MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PRO ROZVOJ (12

ECTS)

Dr. Alfredo Langa

MATERIA 8. SYSTÉM MEZINÁRODNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

12 ECTS

TEMA 9. ŘÍZENÍ

PROJEKTY ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

MODUL V. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ PRO ZLEPŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI V ODVĚTVÍ CID

Dra. Libia Arenal

MATERIA 10. Programy zaměstnanosti v mezinárodních organizacích

MATERIA 11. Stipendijní a dobrovolnické programy a mezinárodní organizace

2 ECTS

MODUL VI: ZÁVĚREČNÝ PROJEKT

Dra. Carmen Márquez

MATERIA 12. METODIKA

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

10 ECTS

6.3 METODIKA VÝUKY

(Kromě toho, co se považuje za vhodné uvést v této části, by v případě smíšených nebo virtuálních programů mělo být zahrnuto vše, co se týká otázek metodiky e-learningu, s uvedením typu zdrojů, které mají být použity).

  • Oficiální španělský vysokoškolský titul
  • Vysokoškolský titul udělený vysokoškolskou institucí jiného členského státu Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA), který umožňuje přístup k magisterskému studiu v této zemi.
  • Zahraniční vysokoškolský titul podle vzdělávacích systémů mimo EHEA

Tento magisterský program v oboru geopolitika, ozbrojené konflikty a mezinárodní spolupráce nabízí mimo jiné tyto možnosti: analytik ve společnostech nebo subjektech, ať už veřejných nebo soukromých, specializovaných na politické, ekonomické a rizikové poradenství v mezinárodní sféře.

Další informace

Cílem magisterského studia geopolitiky je poskytnout teoretické a metodologické nástroje, které studentům umožní pracovat jako analytici v akademické a profesní sféře. V současné době existuje velké množství odvětví, která vyžadují odborníky na tento ekosystém, zejména vzhledem k socioekonomické, environmentální a politické situaci na planetě.

Je třeba poznamenat, že na magisterském studiu celoživotního vzdělávání v oboru Současná studia geopolitiky, ozbrojených konfliktů a mezinárodní spolupráce se podílí subjekt Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción.

Mezi hlavní potenciální profesní uplatnění absolventů magisterského studia patří kromě akademických oborů například novinář nebo komunikační pracovník se specializací na mezinárodní vztahy, vyšší administrativní pracovník ve veřejných institucích spojených s diplomacií, strategickým zpravodajstvím a národní a mezinárodní obranou a bezpečností.

Pokud jste studovali mezinárodní vztahy, právo a chcete si prohloubit své znalosti, neváhejte absolvovat magisterský obor Geopolitika, ozbrojené konflikty a mezinárodní spolupráce na Andaluské univerzitě.

Pokud byste chtěli získat magisterský titul celoživotního vzdělávání v oboru Současná studia geopolitiky, ozbrojených konfliktů a mezinárodní spolupráce, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho CRM.

mistr v geopolitice
VLASTNOSTI
Typ studie

Vlastní stupeň

Oblast znalostí

Sociální a právní vědy

Modalita

online

Jazyk

Španělština a angličtina

ECTS

60 ECTS

Campus

La Cartuja (Sevilla)