Magisterské studium celoživotního vzdělávání v oboru Big Data

Cílem magisterského oboru Big Data na Andaluské univerzitě je, aby se studenti seznámili s procesem zpracování, ukládání, získávání, organizování a analýzy obrovského množství informací. Big Data v posledních letech získala na významu. Soukromé společnosti i veřejné orgány se chtějí přizpůsobit této masivní informační technice, která je velmi užitečná pro rozhodování.

  • Umět identifikovat možnosti přínosu analýzy dat a vývoje technik a metod.
  • být schopen provádět se znalostí nástrojů a postupů poradenství v oblasti analýzy dat.
  • být pokročilým uživatelem specifického softwaru pro analýzu dat.
  • Pokročilý uživatel softwaru pro zpracování velkých objemů dat
  • Být pokročilým uživatelem vizualizačního a reportovacího softwaru.
  • Pochopení fungování technologie blockchain a jejího použití

Učební plán magisterského studia celoživotního vzdělávání v oboru Big Data je následující:

5 POPIS UČEBNÍCH OSNOV

5.2 POČET KREDITŮ ECTS

Povinné: 54

Volitelně: 0

Závěrečná práce: 6

Externí stáže

Učební: 0 Mimoškolní: 0

5.3 STRUKTURA KURZU (rozdělení studijního plánu v kreditech ECTS podle modulů a předmětů)

MODUL / PŘEDMĚTY

ECTS

MODUL I: ZÁKLADY A ARCHITEKTURA VELKÝCH DAT / KOORD. ANTONIO PEREGRÍN

Big Data I: Programování a architektura databází

6

Velká data II: Zpracování

6

Nástroje pro práci s nejistotou v údajích

6

MODUL II: POKROČILÉ VĚDECKÉ VÝPOČTY / KOORD. RAFAEL BLANQUERO- EMILIO CARRIZOSA

Základy kvantitativních metod

9

Prediktivní modely

3

MODUL III: STROJOVÉ UČENÍ /KOORD. MANUEL E. GEGUNDEZ

Strojové učení

6

Deep learning

6

MODUL IV: EKONOMETRIE /KOORD. A.J. SÁNCHEZ

Ekonometrie

6

MODUL V: DOPORUČUJÍCÍ SYSTÉMY /KOORDINACE. PEDRO ALMAGRO BLANCO

Doporučovací systémy a kolektivní inteligence

3

MÓDULO VI: BUSINESS INTELLIGENCE /COORD. MÓNICA CARMONA

Ekonomické rozhodování založené na datech

3

NABÍZENÉ CELKEM

54

TFM

6  • Oficiální bakalářský titul nebo titul vydaný institucí Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, který opravňuje držitele v zemi, kde byl titul vydán, k přístupu k magisterskému studiu.
  • Oficiální vysokoškolský diplom vydaný v souladu s předchozími předpisy nebo potvrzující získání ekvivalentu 240 evropských kreditů v těchto stupních.

Tento kurz celoživotního vzdělávání Master in Big Data vás připraví na: Datový analytik, datový inženýr, datový vědec, datový architekt, vedoucí datové kanceláře a další.

Další informace

Big Data jsou masivní analýzou dat. Tak obrovské množství dat, které tradičně používané softwarové aplikace pro zpracování dat nejsou schopny zachytit, zpracovat a přidat hodnotu v rozumném čase..

Velká data jsou nejcennějším nástrojem při vytváření statistických přehledů, identifikaci nových obchodních modelů a předvídání obchodních akcí. V různých odvětvích, od nákupu a prodeje přes medicínu až po některá specifičtější odvětví, jako je sport. Je to něco, co zahrnuje reálné prostředí a co má zásadní význam pro řešení nejrůznějších situací.

V Andalusii je v současné době kromě výše zmíněného oficiálního magisterského studia ekonomie, financí a informatiky UNIA k dispozici také magisterské studium ekonomie, financí a informatiky. Datová věda a velká data na univerzitě v Seville, magisterský titul v oboru Průmysl 4.0 na Univerzitě v Córdobě, magisterský titul v oboru Big Data Business Analytics na UPO, magisterský titul v oboru Big Data na Univerzitě v Malaze a oficiální magisterský titul v oboru datové vědy a počítačového inženýrství na Univerzitě v Granadě.

Je třeba poznamenat, že Mezinárodní andaluská univerzita se účastní magisterského studia v oboru Big Data.

Pokud chcete získat titul Lifelong Learning Master in Big Data, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho CRM.

Master v oboru Big Data
VLASTNOSTI
Typ studie

Vlastní stupeň

Oblast znalostí

Věda

Modalita

online

Jazyk

Španělština a angličtina

ECTS

60 ECTS

Kampus

La Cartuja (Sevilla)