Magistarska diploma kontinuirane obuke u oblasti veštačke inteligencije i automatskog učenja

Uzmi Magistarska diploma kontinuirane obuke u oblasti veštačke inteligencije i automatskog učenja. Master Master veštačke inteligencije na Univerzitetu u Andaluciji ima za cilj da pruži znanja i veštine za koncipiranje i razvoj rešenja na osnovu Veštačka inteligencija (IA) u najrelevantnijim sektorima, sa jasnom profesionalnom orijentacijom za sektor u kojem su potrebe za radnom snagom profesionalaca u ovim tehnologijama veoma visoke.

  • Sposobnost primjene stečenog znanja na stvarne probleme vezane za umjetnu inteligenciju.
  • Sposobnost primjene i integracije znanja i razumijevanja drugih kompjuterskih disciplina u multidisciplinarnom i/ili međunarodnom kontekstu, pružajući rješenja sa stanovišta umjetne inteligencije
  • Sposobnost korišćenja tehnika nauke o podacima za dobijanje novih odnosa i pružanje informacija o istraživačkim problemima ili organizacionim procesima i podršku donošenju odluka.
  • Sposobnost korišćenja inženjerskih principa i savremenih kompjuterskih tehnologija za istraživanje, projektovanje, implementaciju novih aplikacija nauke o podacima.
  • Sposobnost dobijanja informacija, dizajniranja eksperimenata i interpretacije rezultata u oblastima veštačke inteligencije.

Nastavni plan i program kontinuirane obuke Master u umjetnoj inteligenciji i strojnom učenju je sljedeći:

6. OPIS PLANA STUDIJA

6.1 BROJ UKUPNIH POENA ECTS

Obavezni: 48

Izborni: 0

Završni rad: 12

Prakse

Nastavne: 0

Van nastavne: 0

6.2 STRUKTURA NASTAVE (raspodjela studijskog plana u ECTS kreditima, po modulima i

teme/predmeti)

Modul

Koordinator modula

Teme/Predmeti od kojih se sastoji

Nº ECTS virtuelno

Uvod u nauku o podacima

Dra. Amelia Zafra Gómez

Programiranje za aplikacije u veštačkoj inteligenciji

4

Klasifikacija i regresija

4

Clustering, asocijacija i nepravilnosti

4

Osnove mašinskog učenja

3

Nauka o podacima napredna

Dr. Cristóbal J. Carmona del Jesus

Napredni modeli u nauci i podacima

4

Obuka za tokove podataka i privremene podatke. Aplikacije

4

Mašinsko učenje: Napredni modeli

5

Rudarstvo društvenih medija

4

Aplikacije i nove tendencije

Dra. María Victoria Luzón

Masivni podaci, privatnost i integracija

6

FATE: Pravičnost, sljedivost, transparentnost i etika u AI

4

Realne aplikacije, tendencije u firmama i izazovi

6

6.3 METODIKA OBUČAVANJA

(Pored onoga što se smatra prikladnim da se naznači u ovom odjeljku, u slučaju kombinovanih ili virtualnih programa, mora biti uključeno sve što se odnosi na pitanja virtuelne metodologije nastave i učenja, ukazujući na vrstu resursa za koje se očekuje da će se uzeti u obzir za učenje svakog modula/predmeta i ako već imate vlastite materijale virtuelizirane ili u digitalnom formatu, tutorial podršku, modularni niz učenja,

ocena na mrežama, itd.)  • Univerzitetska titula ili slično

Sa Masterom iz umjetne inteligencije moći ćete se prijaviti za pozicije kao što su konsultant za rudarenje podataka, naučnik za podatke, naučnik za mašinsko učenje, konsultant za NLP (stručnjak za obradu prirodnog jezika), inženjer za veštačku inteligenciju / inženjer za mašinsko učenje, šef odeljenja za veštačku inteligenciju ( CAIO) ili AI Developer između ostalih.

Više informacija

Veštačka inteligencija je svakim danom sve više prisutna Sve više kompanija i organizacija zainteresovano je za primenu ove tehnologije za poboljšanje efektivnosti i efikasnosti svojih poslovnih procesa. Velika količina informacija koja se trenutno pohranjuje zahtijeva pomoć specijaliziranih tehnika za automatizaciju, preciznost i brzinu u analizi podataka.

Sa svoje strane, Data Science je disciplina koja se nedavno pojavila kao odgovor na potrebu rada s velikom količinom informacija, a koja omogućava prikupljanje, obradu, modeliranje, strukturiranje, pohranjivanje, distribuciju, upravljanje, vizualizaciju i analizu ogromne količine podataka različite prirode i porijekla

Cilj programa je obučiti profesionalce da razumiju najrelevantnije postojeće metode i tehnike umjetne inteligencije i primijeniti ih kako bi razvili odgovarajuća rješenja za različite vrste problema s kojima se mogu suočiti.

Treba napomenuti da magistar veštačke inteligencije ima entitet koji učestvuje Andaluzijski institut za nauku o podacima i računarsku inteligenciju, kao i Air-Andalusia Digital Innovation Hub.

Ako želite da steknete zvanje magistra kontinuiranog usavršavanja u oblasti veštačke inteligencije i mašinskog učenja, možete nas kontaktirati putem našeg CRM-a.

Master veštačke inteligencije
KARAKTERISTIČNO
Vrsta studija

Titula

Područje Znanja

Inženjering i arhitektura

Modalnost

poluvremenska

Jezik

Španski i engleski

ECTS

60 ECTS

Campus

La Cartuja (Sevilla)