Magistar stalne edukacije iz savremenih studija o geopolitici, oružanim sukobima i međunarodnoj saradnji

Uzmi Magistar stalne edukacije iz savremenih studija o geopolitici, oružanim sukobima i međunarodnoj saradnji Master Magistar stalne edukacije iz savremenih studija o geopolitici, oružanim sukobima i međunarodnoj saradnji na Univerzitetu u Andaluciji Njegov cilj je izgraditi viziju savremenog društva, njegovih glavnih izazova, upoznati se sa trenutnom geopolitičkom situacijom sa njenim istorijskim okvirom i spriječiti kroz međunarodnu saradnju politike kao korektore neravnoteža koje generiše sam sistem.

  • Specifična sposobnost razumijevanja i primjene kvantitativnih i kvalitativnih tehnika za interdisciplinarnu analizu međunarodnog ekonomskog sistema, njegovog uticaja na geopolitiku u oružanim sukobima, zaštite pojedinaca i grupa i međunarodne saradnje za razvoj.
  • Specifična sposobnost poznavanja i dobijanja informacija za analizu međunarodnog ekonomskog sistema, njegovog uticaja na geopolitiku u oružanim sukobima, zaštite naroda i pojedinaca i međunarodne saradnje za razvoj iz interdisciplinarne perspektive.
  • Sposobnost analize različitih pravnih, ekonomskih, društvenih i/ili kulturnih politika.
  • Sposobnost poznavanja i primjene teorijskih koncepata različitih specijalnosti. Student mora biti sposoban da integriše znanja iz različitih specijalnosti što mu/joj omogućava da kreira mišljenja iz transdisciplinarne perspektive.

Nastavni plan i program za Master cjeloživotno učenje u DLT-u i Blockchain-u je sljedeći:

6.1 BROJ UKUPNIH POENA ECTS

Obavezne: 52 ECTS

Izborni:

Završni rad: 8 ECTS

Prakse

Nastavne:

Van nastavne:

6.2 NASTAVNA STRUKTURA (raspodjela studijskog plana u ECTS kreditima, po modulima i predmetima)

Modul

Koordinator modula

Teme/Predmeti od kojih se sastoji

Nº de ECTS

ličn

o

Nº ECTS virtuelno

MODUL I: PERSPEKTIVE HEGEMONIJE I SAVREMENA SVJETSKA GEOPOLITIKA

Dra. W. Correa

TEMA I. UVOD U MEĐUNARODNE ODNOSE

TEMA 2. STANJE SVETSKE GEOPOLITIKE

11 ECTS

TEMA 3. EMAPNCIPACIJE U

S.XXI

MODUL II.- NOVE

Dra. W. Correa

TEMA 4. PRETNJE

8 ECTS

PRETNJE

GLOBALNE U DRUŠTVU

DRUŠTVO

MEĐUNARODNO

MEĐUNARODNO

MODUL III: GEOPOLITIKA, ORUŽANI SUKOBI I RJEŠAVANJE SUKOBA

Dra. Libia Arenal

TEMA 5. ORUŽANI KONFLIKTI MEĐUNARODNI NE MEĐUNARODNI

TEMA 6. INSTITUCIJE I MEHANIZMI ZAŠTITE

17 ECTS

TEMA 7. STRATEGIJE RJEŠAVANJA KONFLIKTA I IZGRADNJE MIRA

MODUL IV: MEĐUNARODNA SARADNJA ZA RAZVOJ(12

ECTS)

Dr. Alfredo Langa

TEMA 8. SISTEM SARADNJE ZA RAZVOJ

12 ECTS

TEMA 9. UPRAVLJANJE

PROJEKTIMA ZA RAZVOJ

MODUL V. STICANJE VJEŠTINA ZA POBOLJŠANJE ZAPOŠLJAVANJA U CID SEKTORU

Dra. Libia Arenal

TEMA 10. Programi zapošljavanja u međunarodnim organizmima

TEMA 11. Programi stipendija i volontera u međunarodnim organizmima

2 ECTS

MODUL VI: ZAVRŠNI RAD

Dra. Carmen Márquez

TEMA12. METODOLOGIJA

ZAVRŠNI RAD

10 ECTS

6.3 METODIKA OBUČAVANJA

(Pored onoga što se smatra prikladnim za naznačiti u ovom odeljku, u slučaju kombinovanih ili virtuelnih programa, mora biti uključeno sve što se odnosi na pitanja virtuelne metodologije nastave-učenja, ukazujući na vrstu resursa koji se

  • Zvanična španska univerzitetska titula
  • Univerzitetska diploma koju je izdala visokoškolska ustanova koja pripada drugoj državi članici Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) koja ovlašćuje istu za pristup magistarskim diplomama
  • Strana univerzitetska diploma u skladu sa obrazovnim sistemima izvan EHEA

Ovaj master iz geopolitike, oružanih sukoba i međunarodne saradnje je program koji nudi mogućnosti: analitičara u kompanijama ili entitetima, javnim ili privatnim, specijalizovanih za političke, ekonomske savete i savete o riziku u međunarodnoj areni, između mnogih drugih.

Više informacija

Magistar geopolitike teži da pruži teorijske i metodološke alate koji mogu obučiti studente da rade kao analitičari u akademskim i profesionalnim oblastima. Trenutno postoji veliki broj sektora koji zahtijevaju stručnjake za ovaj ekosistem, posebno zbog socioekonomske, ekološke i političke situacije na planeti.

Treba napomenuti da je na magistarskoj diplomi permanentnog usavršavanja iz savremenih studija o geopolitici, oružanim sukobima i međunarodnoj saradnji, učesnik APJ-Fondacija za saradnju Solidarnost u akciji.

Među glavnim potencijalnim profesionalnim mogućnostima za diplomce magistara, osim akademskih, treba istaći sljedeće: novinar ili komunikolog specijaliziran za međunarodne poslove, viši administrativni tehničar u javnim tijelima vezanim za diplomaciju, strateško obavještajno-odbrambeno i nacionalno i međunarodnu sigurnost između ostalog.

Ako ste studirali međunarodne odnose, pravo i želite da se udubite u ovo znanje, ne ustručavajte se da studirate za ovu master diplomu iz geopolitike, oružanih sukoba i međunarodne saradnje na Univerzitetu u Andaluziji.

Ukoliko želite da steknete zvanje magistra stalne obuke iz savremenih studija o geopolitici, oružanim sukobima i međunarodnoj saradnji, možete nas kontaktirati putem našeg CRM-a.

master geopolitike
KARAKTERISTIČNO
Vrsta studija

Titula

Područje Znanja

Društvene i pravne nauke

Modalnost

Virtuelno

Jezik

Španski i engleski

ECTS

60 ECTS

Campus

La Cartuja (Sevilla)